جهت مشاهده تمام کالاها، ثبت نام کنید و وارد حساب کاربری خود شوید | از طریق پشتیبانی آنلاین، بهترین قیمت ها را از ما بخواهید

آیتم‌های درون بازی

آیتم‌های درون بازی

آیتم بازی‌های Counter Strike Global Offensive، Dota 2 و دیگر بازی‌ها را با کارت تک تهیه کنید.

اسلحه به صورت رندم

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه به صورت رندم به جز AK-47 / M4A1-S / AWP / P90، مورد استفاده در بازی کانتر ..


0تومان

اسلحه m4a1-s به صورت رندم

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه m4a1-s به صورت رندم، مورد استفاده در بازی کانتر استرایک گلوبال آفنسیو ت..


0تومان

اسلحه AK-47 به صورت رندم

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه AK-47 به صورت رندم، مورد استفاده در بازی کانتر استرایک گلوبال آفنسیو تو..


0تومان

اسلحه AWP به صورت رندم

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه AWP به صورت رندم، مورد استفاده در بازی کانتر استرایک گلوبال آفنسیو توضی..


0تومان

اسلحه P90 به صورت رندم

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه P90 به صورت رندم، مورد استفاده در بازی کانتر استرایک گلوبال آفنسیو توضی..


0تومان

اسلحه AK-47 | Aquamarine Revenge Field-Tested

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه AK-47 | Aquamarine Revenge Field-Tested، مورد استفاده در بازی کانتر استرای..


0تومان

اسلحه AK-47 | Frontside Misty Field-Tested

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه AK-47 | Frontside Misty Field-Tested، مورد استفاده در بازی کانتر استرایک گ..


0تومان

اسلحه AK-47 | Point Disarray Field-Tested

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه AK-47 | Point Disarray Field-Tested، مورد استفاده در بازی کانتر استرایک گل..


0تومان

اسلحه AK-47 | Point Disarray Minimal Wear

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه AK-47 | Point Disarray Minimal Wear، مورد استفاده در بازی کانتر استرایک گل..


0تومان

اسلحه AWP | Asiimov Field-Tested

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه Glock-18 | Water Elemental Minimal Wear، مورد استفاده در بازی کانتر استرای..


0تومان

اسلحه AWP | Hyper Beast Well-Worn

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه AWP | Hyper Beast Well-Worn، مورد استفاده در بازی کانتر استرایک گلوبال آفن..


0تومان

اسلحه AWP | Man-o'-war Minimal Wear

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه AWP | Man-o'-war Minimal Wear، مورد استفاده در بازی کانتر استرایک گلوبال آ..


0تومان

اسلحه Desert Eagle | Kumicho Dragon Field-Tested

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه Desert Eagle | Kumicho Dragon Field-Tested، مورد استفاده در بازی کانتر است..


0تومان

اسلحه Five-SeveN | Fowl Play Minimal Wear

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه Five-SeveN | Fowl Play Minimal Wear، مورد استفاده در بازی کانتر استرایک گل..


0تومان

اسلحه Glock-18 | Reactor Factory New

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه Glock-18 | Reactor Factory New، مورد استفاده در بازی کانتر استرایک گلوبال ..


0تومان

اسلحه Glock-18 | Water Elemental Field-Tested

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه Glock-18 | Water Elemental Field-Tested، مورد استفاده در بازی کانتر استرای..


0تومان

اسلحه Glock-18 | Water Elemental Minimal Wear

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه Glock-18 | Water Elemental Minimal Wear، مورد استفاده در بازی کانتر استرای..


0تومان

اسلحه M4A1-S | Cyrex Factory New

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه M4A1-S | Cyrex Factory New، مورد استفاده در بازی کانتر استرایک گلوبال آفنس..


0تومان

اسلحه M4A1-S | Hyper Beast Well-Worn

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه M4A1-S | Hyper Beast Well-Worn، مورد استفاده در بازی کانتر استرایک گلوبال ..


0تومان

اسلحه M4A4 | Desert-Strike Factory New

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه M4A4 | Desert-Strike Factory New، مورد استفاده در بازی کانتر استرایک گلوبا..


0تومان