همراهان قدیمی نیاز به ثبت نام مجدد نیست. اگر در نسخه قبلی (key24.ir) حساب کاربری ساخته‌اید، با استفاده از همان اطلاعات وارد فروشگاه کارت تک شوید.

جی تو ای - G2A

با استفاده از گیفت کارت G2A وارد حساببا استفاده از گیفت کارت G2A، حساب خود را در فروشگاه بازی‌های ویدئوی G2A شارژ کنید و بدون مالیات کارت‌های اعتباری از خرید بازی و نرم‌افزار لذت ببرید. خود را شارژ کنید و بدون مالیات کارت‌های اعتباری از خرید بازی لذت ببرید.

کارت شارژ جی تو ای 10 یورو گلوبال (Global)

مدل کالا:G2A Gift Card 10€ Global - کارت شارژ جی تو ای 10 یورو گلوبال..


84,720تومان

کارت شارژ جی تو ای 20 یورو گلوبال (Global)

مدل کالا:G2A Gift Card 20€ Global - کارت شارژ جی تو ای 20 یورو گلوبال..


162,940تومان

کارت شارژ جی تو ای 25 یورو گلوبال (Global)

مدل کالا:G2A Gift Card 25€ Global - کارت شارژ جی تو ای 25 یورو گلوبال..


202,300تومان

کارت شارژ جی تو ای 50 یورو گلوبال (Global)

مدل کالا:G2A Gift Card 50€ Global - کارت شارژ جی تو ای 50 یورو گلوبال..


396,600تومان