همراهان قدیمی نیاز به ثبت نام مجدد نیست. اگر در نسخه قبلی (key24.ir) حساب کاربری ساخته‌اید، با استفاده از همان اطلاعات وارد فروشگاه کارت تک شوید.

استیم - Steam Wallet

 استیم - Steam Wallet


کارت شارژ استیم والت 2 دلاری گلوبال (Global)

مدل کالا:Steam Wallet 2$ US - استیم والت 2 دلاری آمریکا..


12,643تومان

کارت شارژ استیم والت 3 دلاری گلوبال (Global)

مدل کالا: Steam Wallet 3$ US - استیم والت 3 دلاری آمریکا ..


16,990تومان

کارت شارژ استیم والت 5 دلاری گلوبال (Global)

مدل کالا:Steam Wallet 5$ US - استیم والت 5 دلاری آمریکا ..


28,650تومان

کارت شارژ استیم والت 10 دلاری گلوبال (Global)

مدل کالا:Steam Wallet 10$ US - استیم والت 10 دلاری آمریکا ..


51,885تومان

کارت شارژ استیم والت 20 دلاری گلوبال (Global)

مدل کالا:Steam Wallet 20$ US - استیم والت 20 دلاری آمریکا ..


98,770تومان

کارت شارژ استیم والت 25 دلاری گلوبال (Global)

مدل کالا:Steam Wallet 25$ US - استیم والت 25 دلاری آمریکا ..


122,920تومان

کارت شارژ استیم والت 50 دلاری گلوبال (Global)

مدل کالا:Steam Wallet 50$ US - استیم والت 50 دلاری آمریکا ..


237,010تومان

کارت شارژ استیم والت 100 دلاری گلوبال (Global)

مدل کالا:Steam Wallet 100$ US - استیم والت 100 دلاری آمریکا ..


459,360تومان

کارت شارژ استیم والت 50 یورو اروپا (EU)

مدل کالا:Steam Wallet 50€ - استیم والت 50 یورو ..


270,650تومان

کارت شارژ استیم والت 100 یورو اروپا (EU)

مدل کالا:Steam Wallet 100€ - استیم والت 100 یورو ..


536,300تومان

شارژ استیم والت مخصوص اکانت های روسیه

مدل کالا: شارژ مستقیم استیم والت اکانت‌های روسیه (Ru) به مقدار دلخواه توضیحات: توجه داشته باشید..


0تومان