همراهان قدیمی نیاز به ثبت نام مجدد نیست. اگر در نسخه قبلی (key24.ir) حساب کاربری ساخته‌اید، با استفاده از همان اطلاعات وارد فروشگاه کارت تک شوید.

آیتم‌های درون بازی

آیتم‌های درون بازی

آیتم بازی‌های Counter Strike Global Offensive، Dota 2 و دیگر بازی‌ها را با کارت تک تهیه کنید.

اسلحه به صورت رندم

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه به صورت رندم به جز AK-47 / M4A1-S / AWP / P90، مورد استفاده در بازی کانتر ..


0تومان

اسلحه m4a1-s به صورت رندم

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه m4a1-s به صورت رندم، مورد استفاده در بازی کانتر استرایک گلوبال آفنسیو ت..


0تومان

اسلحه AK-47 به صورت رندم

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه AK-47 به صورت رندم، مورد استفاده در بازی کانتر استرایک گلوبال آفنسیو تو..


0تومان

اسلحه AWP به صورت رندم

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه AWP به صورت رندم، مورد استفاده در بازی کانتر استرایک گلوبال آفنسیو توضی..


0تومان

اسلحه P90 به صورت رندم

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه P90 به صورت رندم، مورد استفاده در بازی کانتر استرایک گلوبال آفنسیو توضی..


0تومان

اسلحه AK-47 | Aquamarine Revenge Field-Tested

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه AK-47 | Aquamarine Revenge Field-Tested، مورد استفاده در بازی کانتر استرای..


0تومان

اسلحه AK-47 | Frontside Misty Field-Tested

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه AK-47 | Frontside Misty Field-Tested، مورد استفاده در بازی کانتر استرایک گ..


0تومان

اسلحه AK-47 | Point Disarray Field-Tested

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه AK-47 | Point Disarray Field-Tested، مورد استفاده در بازی کانتر استرایک گل..


0تومان

اسلحه AK-47 | Point Disarray Minimal Wear

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه AK-47 | Point Disarray Minimal Wear، مورد استفاده در بازی کانتر استرایک گل..


0تومان

اسلحه AWP | Asiimov Field-Tested

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه Glock-18 | Water Elemental Minimal Wear، مورد استفاده در بازی کانتر استرای..


0تومان

اسلحه AWP | Hyper Beast Well-Worn

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه AWP | Hyper Beast Well-Worn، مورد استفاده در بازی کانتر استرایک گلوبال آفن..


0تومان

اسلحه AWP | Man-o'-war Minimal Wear

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه AWP | Man-o'-war Minimal Wear، مورد استفاده در بازی کانتر استرایک گلوبال آ..


0تومان

اسلحه Desert Eagle | Kumicho Dragon Field-Tested

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه Desert Eagle | Kumicho Dragon Field-Tested، مورد استفاده در بازی کانتر است..


0تومان

اسلحه Five-SeveN | Fowl Play Minimal Wear

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه Five-SeveN | Fowl Play Minimal Wear، مورد استفاده در بازی کانتر استرایک گل..


0تومان

اسلحه Glock-18 | Reactor Factory New

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه Glock-18 | Reactor Factory New، مورد استفاده در بازی کانتر استرایک گلوبال ..


0تومان

اسلحه Glock-18 | Water Elemental Field-Tested

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه Glock-18 | Water Elemental Field-Tested، مورد استفاده در بازی کانتر استرای..


0تومان

اسلحه Glock-18 | Water Elemental Minimal Wear

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه Glock-18 | Water Elemental Minimal Wear، مورد استفاده در بازی کانتر استرای..


0تومان

اسلحه M4A1-S | Cyrex Factory New

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه M4A1-S | Cyrex Factory New، مورد استفاده در بازی کانتر استرایک گلوبال آفنس..


0تومان

اسلحه M4A1-S | Hyper Beast Well-Worn

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه M4A1-S | Hyper Beast Well-Worn، مورد استفاده در بازی کانتر استرایک گلوبال ..


0تومان

اسلحه M4A4 | Desert-Strike Factory New

مدل آیتم یا اسکین: اسلحه M4A4 | Desert-Strike Factory New، مورد استفاده در بازی کانتر استرایک گلوبا..


0تومان