ویندوز

ویندوز

لایسنس ویندوز 11 پرو (Retail)
لایسنس ویندوز 11 پرو (Retail)
ویژه
تحویل آنی
499,000 تومان
1,370,250 تومان -64% تخفیف
لایسنس ویندوز 11 هوم (Retail)
لایسنس ویندوز 11 هوم (Retail)
ویژه
تحویل آنی
499,000 تومان
1,275,750 تومان -61% تخفیف
لایسنس ویندوز 10 اجوکیشن (Retail)
لایسنس ویندوز 10 اجوکیشن (Retail)
تحویل 1-3 ساعت
444,150 تومان
لایسنس ویندوز 10 اجوکیشن (MSDN)
لایسنس ویندوز 10 اجوکیشن (MSDN)
تحویل 1-3 ساعت
330,750 تومان
لایسنس ویندوز 10 اینترپرایز (Retail)
لایسنس ویندوز 10 اینترپرایز (Retail)
تحویل 1-3 ساعت
481,950 تومان
لایسنس ویندوز 10 اینترپرایز (OEM)
لایسنس ویندوز 10 اینترپرایز (OEM)
تحویل 1-3 ساعت
444,150 تومان
لایسنس ویندوز 10 اینترپرایز (MSDN)
لایسنس ویندوز 10 اینترپرایز (MSDN)
تحویل 1-3 ساعت
330,750 تومان
لایسنس ویندوز 10 هوم (Retail)
لایسنس ویندوز 10 هوم (Retail)
تحویل 1-3 ساعت
418,950 تومان
لایسنس ویندوز 10 هوم (OEM)
لایسنس ویندوز 10 هوم (OEM)
تحویل 1-3 ساعت
368,550 تومان
لایسنس ویندوز 10 هوم (MSDN)
لایسنس ویندوز 10 هوم (MSDN)
تحویل 1-3 ساعت
346,500 تومان
لایسنس ویندوز 10 پرو (Retail)
لایسنس ویندوز 10 پرو (Retail)
ویژه
تحویل آنی
299,000 تومان
1,260,000 تومان -76% تخفیف
لایسنس ویندوز 10 پرو (OEM)
لایسنس ویندوز 10 پرو (OEM)
تحویل 1-3 ساعت
453,600 تومان
لایسنس ویندوز 10 پرو (MSDN)
لایسنس ویندوز 10 پرو (MSDN)
تحویل 1-3 ساعت
315,000 تومان
لایسنس ویندوز 10 پرو ورک استیشن (Retail)
لایسنس ویندوز 10 پرو ورک استیشن (Retail)
تحویل 1-3 ساعت
488,250 تومان
لایسنس ویندوز 10 پرو ورک استیشن (OEM)
لایسنس ویندوز 10 پرو ورک استیشن (OEM)
تحویل 1-3 ساعت
362,250 تومان
لایسنس ویندوز 10 پرو ورک استیشن (MSDN)
لایسنس ویندوز 10 پرو ورک استیشن (MSDN)
تحویل 1-3 ساعت
330,750 تومان
لایسنس ویندوز 10 پرو ان (Retail)
لایسنس ویندوز 10 پرو ان (Retail)
تحویل 1-3 ساعت
355,950 تومان
لایسنس ویندوز 10 پرو ان (OEM)
لایسنس ویندوز 10 پرو ان (OEM)
تحویل 1-3 ساعت
324,450 تومان
لایسنس ویندوز 10 پرو ان (MSDN)
لایسنس ویندوز 10 پرو ان (MSDN)
تحویل 1-3 ساعت
292,950 تومان
لایسنس ویندوز 10 اس (Retail)
لایسنس ویندوز 10 اس (Retail)
تحویل 1-3 ساعت
355,950 تومان
لایسنس ویندوز 10 اس (OEM)
لایسنس ویندوز 10 اس (OEM)
تحویل 1-3 ساعت
324,450 تومان
لایسنس ویندوز 10 اس (MSDN)
لایسنس ویندوز 10 اس (MSDN)
تحویل 1-3 ساعت
292,950 تومان
لایسنس ویندوز 7 اینترپرایز (Retail)
لایسنس ویندوز 7 اینترپرایز (Retail)
تحویل 1-3 ساعت
478,800 تومان
لایسنس ویندوز 7 اینترپرایز (OEM)
لایسنس ویندوز 7 اینترپرایز (OEM)
تحویل 1-3 ساعت
450,450 تومان
نمايش 1 تا 24 از 62 (3 صفحه)